Welcome to the Slow Shop

ประเภทบริการ 
20210503_014235 (1).jpg
Untitled_2.35.1.png
1Zoom.jpg
ปะรอยขาด
ชุนปิดรอยแผล
ปรับแต่ง
Untitled_2.12.1.png
Untitled_2.14.1.png
Untitled_2.10.1.png
ปรับขนาด/ความยาว
เปลี่ยนวัสดุ
ซ่อมแซม
เตรียมตัว  ก่อนสั่งซื้อ
camera.png
pencil.png

ถ่ายรูป ส่วนที่ต้องการใช้บริการ

ทำเครื่องหมาย ส่วนที่คุณต้องการสื่อสารกับช่างเย็บของเราในภาพถ่าย

measure.png
measuring-tape.png

วัด ส่วนที่คุณต้องการซ่อมแซมเบื้องต้น

​เก็บเครื่องมือวัด ไว้กับคุณตลอดกระบวนการ

เย็บปะรอยขาด
ชุนปิดรอยแผล
เหมาะกับชนิดเสื้อผ้าที่มีความหนา และสามารถเข้าได้กับรูขาดทุกประเภท
เหมาะกับรูขาดขนาดเล็กบนผ้าทุกประเภท