ช่างเย็บของเรา

Graphic element-12.png

เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มช่างเย็บผ้าที่บ้าน พวกเราฝึกอบรมและควบคุมรูปแบบการเย็บทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของลูกค้าจะได้รับความประณีต โดยเรามีเป้าหมายในการส่งเสริมอาชีพให้กับ กลุ่มแม่ๆที่เย็บผ้าที่บ้านมีงานทำ มีทักษะฝีมือที่มีคุณภาพ ได้รับเงินค่าจ้างที่เหมาะสมและได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี

Graphic element-01.png
PING3602 (2).JPG

ช่างเย็บผ้าส่วนใหญ่ของเราจะได้รับเงินต่อชิ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพการเย็บได้และพัฒนาฝีมือของช่างของเราให้สอดคล้องกันกับค่าจ้างที่เขาได้รับ นอกจากนี้เรายังได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งจากยอดขายไว้เพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาฝีมือและทักษะให้กับช่างเย็บผ้าในเครือข่ายของพวกเราด้วย

กลุ่มคนไร้สัญชาติ “ม้ง”

เราทำงานร่วมกันกับชุมชนม้งที่อาศัยอยู่ในเมืองกรุงเทพฯ ชาวม้งเป็นชาติพันธ์ที่เชี่ยวชาญในการปักผ้ามานานแล้ว เพราะมันเป็นวิถีชีวิตและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของหญิงชาวม้งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น ผู้หญิงม้งทุกคนจะต้องเย็บผ้าเป็น เพราะต้องปักผ้าใส่เองและให้สามีกับลูกชายด้วย แต่ความรู้นี่กำลังหดหายไปเมื่อพวกเขาต้องจากบ้านเกิดมาอยู่ในฐานะผู้ลี้ภัย การใช้ชีวิตโดยไม่มีสัญชาติทำให้เขาต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องของตนเองและครอบครัวมากกว่าการรักษาวัฒนธรรมความรู้ของบรรพบุรุษตน

PING3718_edited.jpg
PING3728.JPG

แม้ว่าการทำงานกับชุมชนลี้ภัยจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ความตั้งใจและทัศนคติที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆของแม่ๆชาวม้งที่เราสังเกตุเห็นจากการเข้าไปฝึกสอนในชุมชน ทำให้เราอยากที่จะให้พวกเขาเป็นชุมชนช่างเย็บกลุ่มแรกของ Reviv (และเราต้องขอขอบคุณที่พวกเขาให้โอกาสนั้น) เรามีความตั้งใจที่ใช้ทักษะการปักเย็บผ้าของแม่ๆสร้างอาชีพเสริมให้กับพวกเขาในขณะที่ต้องดูแลครอบครัวหรือภารกิจอื่นๆในบ้านไปด้วย เป้าหมายของเราคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแม่ๆชาวม้งผ่านการให้ค่าจ้างที่เหมาะสมและการจัดสรรกองทุนเพื่อสังคมให้กับพวกเขา พร้อมๆกับช่วยสืบสานวัฒนธรรมอันเก่าแก่ผ่านการออกแบบผ้าและลายใหม่ๆร่วมกัน

กลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
Hewlett_Thailand_FullRelease_145.jpg

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีแรงงานเย็บผ้าที่บ้านจำนวนมาก ที่ส่วนหนึ่งก็มีทักษะการเย็บผ้าจากโรงงานเสื้อผ้าจำนวนมากที่ย้ายฐานการผลิตไปแล้วในอดีต ซึ่งปัจจุบันทักษะการเย็บก็ถดถอยลงเนื่องจากต้องหารายได้ด้วยการทำงานแบบ Sub-Contract เย็บเสื้อผ้าราคาถูก (เย็บผ้าโหล) ที่เน้นจำนวนชิ้นงาน เราทำงานร่วมกันกับเครือข่ายคนเย็บผ้า เพื่อทำให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวสามารถกลับมาทำงานประณีตได้ดังเดิม และมีสวัสดิการในอาชีพที่ดีขึ้นกว่ารับงานเอง

Graphic element-12.png

ปักจิตปักใจ

ผ้าปักโดยชุมชนผู้พิการทางสายตา โครงการนี้บริหารงานโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างขีดความสามารถของชุมชนรวมทั้งจัดหาสิ่งพิเศษให้กับพวกเขา  แหล่งที่มาของรายได้ประมาณ 65% ของราคาสินค้าจะตกเป็นของสมาชิกในชุมชนโดยตรง

Folkcharm 

ผ้าฝ้ายทอมือ กรรมวิธีทอมือและเทคนิคการย้อมสีจากธรรมชาติในท้องถิ่น เส้นใยเป็นออร์แกนิก 100% และมาจากท้องถิ่นซึ่งให้ความสบายตามธรรมชาติและความอ่อนโยนต่อผิวบอบบาง ยอดขายประมาณ 50% จะส่งตรงถึงผู้ผลิต

Heartist

ออกแบบและทอผ้าโดยคนพิการทางการเรียนรู้ภายใต้โครงการอรุโณทัยเพื่อเด็กมีความต้องการพิเศษและโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี แต่ละชิ้นบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครซึ่งแปลในรูปแบบที่ไม่สามารถทำซ้ำได้ 

คู่ค้าของเรา

9ihhka7b8b8c8ibhbahd810.jpg
FashRev2019_-10-1024x683 (1).jpg
50257241_1135727766582408_12511326062090

พาร์ทเนอร์ของเรา

download (16).png
logo-02.jpg
92411871_2683747715008244_63115528176979
23800344_862465720575282_817694335692196
1580194204352 (1).png
cropped-folkcharm_logo-5.png