เราเป็นใคร

Reviv เป็นผู้ให้บริการซ่อมและปรับแต่งเสื้อผ้าออนไลน์ที่มีความตั้งใจอยากให้การซ่อมเสื้อผ้าเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงผู้คนมากขึ้น  

พันธกิจหลักของเรา คือการถักทอวัฒนธรรมการบริโภคเสื้อผ้าที่ใส่ใจโลกและผู้คน โดยมี 3 ภารกิจหลักเป็นเข็มทิศในการทำธุรกิจ

  1. ทำให้การใส่เสื้อผ้าซ้ำและการดูแลรักษาเสื้อผ้าเป็นเรื่องปกติและทันสมัย

  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจที่เกื้อกูลสังคม (inclusive economy) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

  3. พัฒนาและส่งเสริมแรงงานช่างเย็บสำหรับธุรกิจ slow fashion

ทีมงานของเรา

DSCF4174.jpg
Graphic element-22.png

ธุรกิจ Reviv ก่อตั้งและดำเนินการโดยบุคลากรจากหลากหลายความเชี่ยวชาญที่ให้คุณค่ากับการทำตามพันธกิจ พวกเราเชื่อว่าบริษัทไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นมาเดี่ยวๆ แต่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์ จึงจำเป็นต้องทำธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่า (value creation) ให้กับสังคม นั้นๆ ซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการเปลี่ยนแนวคิดของสังคมที่มีต่อแฟร์ชั่นและต่อการทำธุรกิจใดๆเสียใหม่ จากชุดความคิดคร่ำครึที่รังแต่ทำลายคุณค่าของสังคมและตัวเรา สู่มุมมองใหม่ที่มุ่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ดีของสังคมและโลกของเรา